Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 2
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 2

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 2


山椒(さんしょう)は小粒(こつぶ)でも(ぴりりと)辛(から)い


高嶺(たかね)の花(はな)
Hoa trên chóp núi竹(たけ)を割(わ)ったよう
Giống như bẻ tre
瓜二(うりふた)つ
Giống nhau như đúc


寄(よ)らば大樹(たいじゅ)の陰(かげ) 雨(あめ)が降(ふ)ろうと槍(やり)が降(ふ)ろうと

Thực hiện dự định của mình trong mọi hoàn cảnh雨降(あめふり)って地固(ちかた)まる
Mưa xong thì đất cứng lại 


風(かぜ)の便(たよ)り
Thư của gió雲(くも)をつかむよう
Mơ mộng hão huyền 


水(みず)に流(なが)す

Hãy để cho quá khứ là quá khứ 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Thành ngữ tiếng Nhật Một số câu thành ngữ tiếng Nhật Bài 2