Bài 2: Minnano Nihongo Sơ cấp 1( P1)

Bài 2: Minnano Nihongo Sơ cấp 1( P1)

文型

1.    これは 辞書(じしょ)ですĐây là từ điển

2.    これは コンピューターの 本です: Đây là quyển sách vi tính

3.    これは わたしの 傘(かさ)です: Đây là cây dù của tôi

4.    この傘は わたしのです: Cây dù này là của tôi
例文

1.    これは テレホンカードですか: Đây là cạc điện thoại phải không?
         はい、そうです: vâng,đúng rồi

2.    それはノートですか。Đó là quyển sách phải không?
         いいえ、そうじゃ ありません。手帳です。Không, không phải

3.    それは 何ですか。Cái đó là cái gì?
         これは名刺です Cái đó là danh thiếp

4.    これは「9」ですか。「7」ですか。Cái này là số 9 hay số 7
         「9」です。Là số 9

5.    これは 何の雑誌ですか。Tạp chí gì đây?
          自動車の 雑誌です。Tạp chí xe ôtô

6.    あれは だれの かばんですか。Cái kia là giỏ của ai?
         佐藤(さとう)さんの かばんです。Cái giỏ của anh Satou

7.    この傘は あなたですか。Cây dù này của bạn hả?
          いいえ、わたしのじゃ ありません。Không phải, không phải của tôi

8.    このかぎは だれのですか。Chìa khoá này của ai?
         わたしのです。Là của tôi.会話

本の 気持ちです

山田一路:   はい。 どなたですか。Vâng, ai đấy ạ?

サントス:     408の サントスです。Tôi là Santos ở phòng 408

        ………………………………..

サントス:    こんにちは。 サントスです。Xin chào! Tôi là Santos

                    これから    お世話に なります。Từ đây, nhờ chị giúp cho.

                    どうぞ よろしく    お願いします。Xin cám ơn chị rất nhiều

山 田:         こちらこそ よろしく。Chính tôi mới là người cần được chỉ bảo

サントス:     あのう、これ、ほんの 気持ちです。À, cái này chỉ là chút lòng thành.

山 田:          あ、どうも…….。何ですか。A ! Cám ơn nhiều. Cái gì thế nhỉ?

山 田:       どうも ありがとう ございます。Xin cảm ơn rất nhiều.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Luyện nghe cơ bản Bài 2: Minnano Nihongo Sơ cấp 1( P1)