Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
Chữ Kanji
12779  48.6%
Kỹ năng nghe
6111  23.2%
Ngữ Pháp
2233  8.5%
Kỹ năng đọc hiểu
1809  6.9%
Kỹ năng viết
1798  6.8%
Từ vựng
1587  6%

Số người tham gia bình chọn  :  26320
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 17 Tháng 7 2018 10:55

Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?