Bài 8: Có lẽ sẽ có tuyết rơi nữa đấy.
You are here: Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Các tình huống giao tiếp Bài 8: Có lẽ sẽ có tuyết rơi nữa đấy.

Bài 8: Có lẽ sẽ có tuyết rơi nữa đấy.

 

会話

 だんだん さむく なります。

Trời sẽ dần lạnh hơn.

A:タンさん、おはよう ございます。

    Anh Tân, chào buổi sáng.

B:あっ、おはよう ございます。

    Vâng, chào anh ạ.

  きょうは さむい ですね。

     Ngày hôm nay lạnh quá nhỉ!

A:これから、だんだん さむく なりますよ。

     Vâng, sau này còn lạnh dần lên nữa đấy.

B:そう ですか。一年で いつ いちばん さむい ですか。

     Thế ạ. Một năm lạnh nhất là khi nào ạ?

A:1月 ごろ ですよ。ゆきも ふる ことが あります。  

     Khoảng tháng 1. Có thể có tuyết rơi nữa cơ.

B:そうですか。

  Thế à.

A:でも、秋は 天気が とても すずしい です。景色も すてき ですよ。

    Nhưng, mùa thu trời rất mát mẻ. Phong cảnh cũng rất tuyệt vời đấy nhé.

語彙

さむい:lạnh

あつい:nóng

すずしい:mát mẻ

あたたかい:ấm áp

だんだん:dần dần

たぶん:có lẽ

Vるでしょう:mẫu câu phỏng đoán

ごろ:khoảng (đi kèm với mốc thời gian)


 
 

ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ

NHẬN XÉT

Bạn thấy học tiếng Nhật khó Nhất là gì?
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN

 

Tiêu đề liên quan


Hoc tieng Nhat, Học tiếng Nhật, Hoc tieng Nhat Online trang chủ Các tình huống giao tiếp Bài 8: Có lẽ sẽ có tuyết rơi nữa đấy.